Falkagårdskyrkan

i Vinninga


Närmaste Gudstjänster
och samlingar:
Söndag 2019-09-15 Kl:11.00
Missionsgudstjänst.
Sinchana Anthony. Renate Säfström. Inger Rosdahl. Linnéa Gunnarsson. Lunch.

Tisdag 2019-09-17 Kl:19.00
Bön och vittnesbörd.
Ing-Britt Jaldenius.

Lördag 2019-09-21 Kl:16.00
Israeldag i Edsvära.


Lördag 2019-09-21 Kl:18.00
Israeldag i Edsvära.


Söndag 2019-09-22 Kl:11.00
Gudstjänst.
Linnéa Gunnarsson. Kajsa Nordin. Nattvard.


Han som kallar er är trofast, Han skall åstadkomma det.
1 Thess. 5:24.


Lovsångskväll i Folkets park, Lidköping.

19/10 2019
Besökare nr: 48185.