Falkagårdskyrkan

i Vinninga


Närmaste Gudstjänster
och samlingar:
Söndag 2020-08-23 Kl:11.00
Gudstjänst.
Erik Zethelius. Sven Ek. Nattvard. Ute vid fint väder. Medtag egen stol.

Söndag 2020-09-20 Kl:11.00
Gudstjänst.
Jenny Nyqvist. Nattvard. Församlingskollekt.

Söndag 2020-10-11 Kl:11.00
Gudstjänst.
Linnéa Gunnarsson. Nattvard. Församlingskollekt.

Söndag 2020-12-06 Kl:11.00
Gudstjänst.
Linnéa Gunnarsson. Nattvard. Församlingskollekt.
Han som kallar er är trofast, Han skall åstadkomma det.
1 Thess. 5:24.


Församlingseftermiddag/möte.
Söndagen den 13 september
Kl. 14:00

Vi samlas på Udden, Kållandsö.
Vi kommer att avtacka Linnéa
samt hålla församlingsmöte.
Kaffe och tårta.


Bön i kyrkan

Tisdagar kl 18:00


Besökare nr: 49779.