Falkagårdskyrkan

i Vinninga


Närmaste Gudstjänster
och samlingar:
Söndag 2019-11-17 Kl:11.00
Församlingsförmiddag.
Margareta Nyberg. Nattvard. Kollekt till byggnadskassan. Servering.

Tisdag 2019-11-19 Kl:18.30
Alpha.


Torsdag 2019-11-21 Kl:14.00
Stickcafé.


Lördag 2019-11-23 Kl:16.00
Gudstjänst i Betania, Edsvära.
Per Alfredsson.

Lördag 2019-11-23 Kl:18.00
Gudstjänst i Betania, Edsvära.
Per Alfredsson.


Han som kallar er är trofast, Han skall åstadkomma det.
1 Thess. 5:24.


Besökare nr: 48427.