Falkagårdskyrkan

i Vinninga

Kontakt_info

Filadelfiaförsamlingen Vinninga
Evangeliska Frikyrkan

Besöksadress
Falkagårdskyrkan,
Falkagårdsvägen 41,
531 71  Vinninga

Telefon

Pastor  Linnéa  Gunnarsson
tele.0515 – 720 488
mobil 070-602 8097
linnea@falkagardskyrkan.se

Kassör Linda Ek
linda@falkagardskyrkan.se

Bankgiro: 5382-5618